HISTORIE FESTIVALU TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY

XIII. ročník festivalu Týden židovské kultury proběhne ve dnech 21.-27. července 2013 v Šachově synagoze, Kině Svět a v prostorách holešovského zámku.

Fenomén festivalu židovské kultury v Holešově je úzce provázán se vznikem a působením občanského sdružení Společnost Judaica Holešov , jehož alternativní hebrejský název „Olam“ znamená „věk“ i „svět“. Na počátku veškerého dění byla skupina nadšenců, kteří měli zájem o judaismus, židovskou historii a židovské památky. Na jaře roku 2000 rozšířili svou činnost o aktivní snahu zkultivovat zdejší vzácný židovský hřbitov a získat informace o historii zdejšího ghetta a jeho osobnostech.
V roce 2001, ve spolupráci s Židovskou obcí v Brně, zorganizovali na hřbitově první brigádu dobrovolníků ze zahraničí, kterou vyslala organizace INEX - SDA (www.dobrovolnici.cz). Tito brigádníci však nejezdí do zahraničí jen pracovat, ale především poznávat kraj, lidi a kulturu svého dočasného působiště. Proto bylo rozhodnuto uspořádat pro ně první festival židovské kultury.
V tomto rozhodnutí je utvrzoval koncert skupiny Ester, který se konal v roce 2000. Koncert sourozenců Hajdovských měl tehdy tak excelentní a mimořádný úspěch, že zúčastněné přesvědčil na tento úspěch navázat a v letech následujících pokračovat, tentokrát již v rozšířené podobě festivalu.

První ročník tehdy Festivalu židovské kultury se uskutečnil v sobotu 11. srpna 2001. Jednodenní akce byla připomínkou na vypálení nové holešovské synagogy v noci z 11. na 12. srpna 1941. Vyvrcholila koncertem při svíčkách Vladimíra Merty a Jany Levitové.
Další dva ročníky byly tématicky zaměřeny na zdejší židovské osídlení, přednášky byly věnovány historii ghetta, jeho obyvatelům, památkám a osobnostem. V rámci třetího ročníku pořadatelé nabídli veřejnosti kopii amatérského filmu zachycující požár a následnou demolici nové holešovské synagogy. Dle vyjádření odborníků se jedná o světový unikát.

Rozšíření festivalu z jednodenního na celotýdenní sérii koncertů, přednášek a tanečních vystoupení vedlo k založení občanského sdružení Společnost Judaica Holešov . Mezi základními cíly této společnosti patří především:

 - informační a poradenská činnost v oblasti judaismu a biblistiky,
 - upozorňovat na existenci rasové nesnášenlivosti a připomínat hrůzy holocaustu,
 - osvětová činnost formou pořádání přednášek a koncertů v rámci festivalu i mimo něj.

Pořádání Týdne židovské kultury vedlo také k úzké organizační spolupráci s městem Holešov a s Městským kulturním střediskem. V rám­ci akce, jež se zpravidla koná na přelomu července a srpna především v prostorách Šacho­vy synagogy, mohou zájemci navštívit tematické výstavy, vy­slechnout přednášky, koncerty židovské hudby a zhlédnout sé­rii filmových snímků.

Čtvrtý ročník festivalu byl zaměřen na židovskou mystiku – kabalu. Jeho podtitul zněl: Judaica mystica Holešov. Pátý ročník byl věnován osobnosti TGM a jeho vztahu k židovství. S místním regionem Masaryka spojuje zejména skutečnost, že byl poslancem Říšského sněmu za Valašský kraj a několikrát dokonce i pobýval v Holešově. Šestý ročník byl věnován židovsko – křesťanským vztahům. Toto téma mělo zatím nejvyšší návštěvnost nejen v při hudebních a tanečních vystoupeních, ale i během přednášek. Sedmý ročník byl tématicky zaměřen na židy v zámoří, především v USA. V absolutní návštěvnosti překonal všechny dosavadní rekordy, největší zájem vyvolala beseda spisovatele a pedagoga Arnošta Lustiga a koncert francouzské klezmerové skupiny Glik.

Festival Týden židovské kultury se stal během krátké doby nejrozsáhlejším kulturním projektem ve městě. Stal se modelem pro různé podobné akce a festivaly prakticky po celé republice. Z kulturních akcí pořádaných v Holešově zaujal autory výpravné encyklopedie „Zlínský kraj“ jen Týden židovské kultury. Z osobností, které jsme v rámci uplynulých festivalových ročníků přivítali, bych jmenoval vrchního zemského rabína Karola Sidona, herce a spisovatele Arnošta Goldflama, našeho předního fotografa doc. Pavla Diase, děkana evangelické teologické fakulty docenta ThDr. Martina Prudkého, izraelského velvyslance Arthura Avnona a mnoho dalších.

Jiří Richter

Ohlasy z médiíNapsali o festivalu - výběr z novinových článků


 

 
Plakát 2009 Plakát 2007 Plakát 2007/2 Plakát 2006 Plakát 2006/2 Plakát 2005 Plakát 2005/2 Plakát 2005/3 Plakát 2004 Plakát 2004/2 Plakát 2003 Plakát 2003/2 Plakát 2002 Plakát 2001
Olam - společnost judaica © 2013