Magen DavidŠtít Davidův                
         aneb tajemství Druhého chrámu


Klíčem pro hlubší pochopení symboliky Herodova chrámu je Magen David - Davidův štít, někdy též nazýván jako pečeť Šalamounova. Je to měřičský obrazec složený ze dvou rovnostranných trojúhelníků. U tohoto speciálního trojúhelníku platí následující vztahy:

trojuhelnik vzorec
Téhož výsledku dosáhneme, užijeme-li Pythagorovy věty:    vzorec

Západní zeď někdejšího vnějšího nádvoří Herodova chrámu, stejně jako dnešní Harám eš - šarif, měří 936 loktů, jižní - bývalé královské sloupořadí 540 loktů, východní - bývalé Šalamounovo sloupořadí 900 loktů, a zeď severní 600 loktů. Úhel mezi zdí západní a jižní je pravý, mezi zdí jižní a východní svírá úhel o velikosti 92 stupňů a 35 minut.
Rozměry vnitřního - kněžského nádvoří: délka západní zdi 270 loktů - /135 vlastní délka + 2x45 loktů budovy + 2x22,5 loktu sloupořadí/. Délka severní a jižní stěny byla 234 loktů; vzdálenost mezi chrámovou budovou a východní bránou Nikámorovou byla 78 loktů.

 Na jižní straně vedly do kněžského nádvoří tři brány:

   Daluk - brána pro dříví
   Becharot - brána prvotin
   Majin - brána vodní

 Na severní straně byly tyto brány:

   Moked - brána ohnivá
   Korban - brána obětní
   Mizzuz - brána jiskrová

Na východ od kněžského nádvoří bylo tzv. ženské, dlouhé 117 loktů, s hloubkou Nikanorovy brány /39 loktů/ celkem 156 loktů, šířka byla 135 l. Celková délka vnitřního nádvoří byla: 234 kněžské + 39 Nikanorova brána a 117 ženské, tedy úhrnem 390 loktů o celkové šíři 270 loktů.

Veškeré uvedené chrámové míry jsou násobkem základních měr 117 a 135. Např. délka západní zdi vnitřního nádvoří činila 270 loktů - tj. 135x2; vzdálenost mezi chrámovou budovou a Nikanorovou branou byla 78 loktů, připočteme-li hloubku Nikanorovy brány - 39 loktů dostaneme opět číslo 117. Délka vnější západní zdi měřila / a dodnes měří! / 936 loktů což je 117x8; jižní zeď bývalého královského sloupořadí dodnes měří 540 loktů což je 135x4.kněžské nádvoříKněžské nádvoří byl obdélník 234x270 loktů, do něhož mohl být vepsán rovnostranný trojúhelník. Máme základnu 270 loktů a podle nám již dobře známého vztahu vzorec    si vypočteme výšku a učiňme zároveň pomocí Pythagorovy věty zkoušku správnosti vypočtu.
trojúhelník vzorec
vzorec
Nádvoří žen byl obdélník o stranách 135l a 117 loktů. Opět se jedná o základnu a výšku rovnostranného trojúhelníku.
trojúhelník
vzorec


obdélník Prostor před chrámovou budovou, kde se nacházel obětní oltář byl obdélník o stranách 135x78 loktů. Připočteme-li ke vzdálenosti chrámová budova - Nikanorova brána=78 loktů ještě hloubku brány=39 loktů, dostaneme opět základnu rovnostranného trojúhelníka 135 s výškou 117. Nádvoří východně od kněžského byl obdélník o stranách 156x135 loktů. 156 je složeninou ze 117+117/3=117 a 39; opět základna a výška rovnostranného trojúhelníku. Celková délka vnitřního nádvoří byla 390 loktů, což je 117x3=351+117/3=351+39=390; šíře byla 270 loktů, čili 135x2.


Davidova hvězda Jak již bylo výše uvedeno skládá se Magen David ze dvou rovnostranných trojúhelníků. Základna protilehlého rovnostranného trojúhelníku (z2) protíná v prvního trojúhelníku ve 2/3 jeho výšky v. Celková výška Davidovy hvězdy w=v+1/3v. Byla-li výška rovnostranného trojúhelníka ženského nádvoří 117 loktů, připočteme-li 1/3 ze 117=39 (hlobka Nikanorovy brány) dostaneme w=156.
nádvoří žen
Ve středu Omarovy mešity se nachází posvátné skalisko = obdélník o stranách 30 a 26 loktů což je opět základna a výška rovnostranného trojúhelníka  vzorec .  Omarova mešita zabírá prostor kněžiště kněžského nádvoří.

Omarova mešitaDuchovní význam Davidovy hvězdy


Davidova hvězda je symbolem života. Dárcem a nositelem života je Hosopdin JHVH. Rozložení tohoto jména Davidova hvězda obsahuje.
"I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl vechřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou" GN. 2,7dchnuti od boha prach země

narození člověka život smrt znamení věčného životaNejjednodušším tvarem po kouli je krychle, která je na rozdíl od koule architektonicky realizovatelná. Nicméně koulí lze krychli opsat, či do krychle kouli vepsat. A právě tvar krychle měla nejsvětější část bohoslužebného zařízení - Chrámu. U mojžíšovského stánku setkávání měla velesvatyně 10x10x10 loktů - viz.Ex.25; u Šalamounova chrámu 20x20x20 loktů, stejně jako u Herodova chrámu - viz.1Král. 6,20; Josephus Flavius Židovská válka, kniha V. kap.5. Nový Jeruzalém bude mít též tvar krychle - Zj. 21,16. Symbolem krychle je též Davidova hvězda:


krychle příčný řez krychlí
stav po řezu krychle

Davidova hvězda a sobota


šabbat a davidova hvězda Sedmiprvková hvězdice je symbolem sedmidenního stvořitelského týdne a zároveň pravidelného cyklu. Má význam i eschatologický - šest dočasných prvků - všedních dní, které obklopují Královnu šabbat - věčnost. Dnešní šabbat je pouze závdavkem, toho budoucího - žíd.3.4.kap.

Z nákresu je patrno, že šabbaty se spojují a vytváří homogenní celek; všední dny se překrývají a zcela ztrácejí v celkovém, konečném, kosmickém šabbatu.spojující se šabbaty


 

Zpět na obsah encyklopedie